A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér ingyenes tehetséggondozó programot hirdet, mely nek célja a digitális kompetenciák elmélyítése.

2021. októbere és 2022. júniusa között heti rendszerességgel zajló animációs workshopra és tanfolyamra kerül sor, amelyre 10 középiskolás (IX-XI. osztályos) diák nyerhet felvételt.

Kulcsszavak: fotó, digitális képalkotás, animáció, makettkészítés, lézervágás, fotogram, GIF, 3D modellezés, 3D nyomtatás

Jelentkezni: 2021. szeptember 24-ig, a nevezési űrlap kitöltésével (adatok, motivációs levél, fiktív önéletrajz) és szülői beleegyező nyilatkozat elküldésével lehet.

Felvételi beszélgetés: 2021. szeptember 27-28, 17:00 órától kezdődően.

Eredményhirdetés: 2021. szeptember 30-án, 12:00 órakor a www.magma.ro honlapon

Műhelyvezetők: Ördög-Gyárfás Ágota, W. Szabó Rákhel, Kispál Ágnes-Evelin, Koter Vilmos, Kispál Attila vizuális művészek

Meghívott előadók: Buzási Gyopár-Orsolya animációs filmrendező, Bartha József díszlettervező, képzőművész, Patrovits Tamás animációs filmrendező és további szakemberek


A sepsiszentgyörgyi MAGMA Kiállítótér diákoknak szóló interaktív tárlatvezetések, és kreatív műhelyfoglalkozások nyomán létrehozta a Magma Médialabort, amely exkluzív, erre a célra kialakított teremben működik. A labor célja, állandó teret és speciális munkakörülmények biztosítása programszerű, tanítási időben zajló művészetpedagógiai tevékenységek, műhelyfoglalkozások számára, a tehetséggondozásnak teremtsen keretet, olyan diákok számára, akik iskola utáni programban a kortárs vizuális művészet megismerését és gyakorlását, annak technikai és elméleti paradigmájába kívánnak betekinteni aktív alkotói munkával.

A Magma célja, hogy azoknak a diákoknak nyújtson színvonalas programot, akik tehetségük komplex kibontakoztatásában, nyitott szemlélettel az újra, digitális kompetenciák fejlesztését és elmélyítését helyi szakemberek és elismert meghívott művészek mentorálásával kívánják formálni, továbbá akik annak a folyamatnak szeretnének részesei lenni, ahol élmény- és felfedezés központú módszerek segítségével új ismeretekkel gazdagodnak, amelyek pályaválasztásukhoz hozzájárulva hasznosulnak, vagy ahhoz elengedhetetlen, egy együttműködésen alapuló, közösségi alkotói csapat részeseiként.

Az egy iskolai naptári év tehetséggondozói program keretén belül a különböző környezeti háttérrel rendelkező résztvevő diákok olyan rövid távú eredményekben részesülnek, mint a csoportban való együttműködés és közös gondolkodás, mely a problémamegoldó készségeket fejleszti, ugyanakkor alkalmazkodó készséget és rugalmasságot is fejleszt, tehát empátiát és szociális érzékenységet, továbbá csoportos alkotói folyamat során a önkifejezési és kommunikációs képességük is fejlődik, melyeket egyaránt hosszú távon is hasznosítanak a diákok.
Rövid távú eredményei a programnak, mindazon ismeretek, melyek a vizuális művészethez kapcsolódóan a digitális eszközhasználat és szoftver ismeretek elsajátítása, művészettörténeti ismeretek szerzése és mindazon produktumok, alkotások amelyeket létrehoznak a műhelyfoglalkozások során, legyen az a különböző analóg vagy digitális technikákkal létrehozott képek, kinyomtatott 3D-s tárgyak, részfeladatok megoldásai, a programot és az alkotásokat bemutató kiadvány, a kreatív írások, műhelynapló, az együtt megalkotott narratív történet/ek, és végső célként az abból megalkotandó animáció/k.
Mindezek az alkotási folyamatnak a részeredményei a program végén bemutatásra kerülnek a nagyközönségnek, egy kiállítás formájában a Magma kiállítótereiben, ezáltal a kiállítás rendezés és szervezési feladatait is megismerve.


Az egymásra épülő tevékenységek mentén egy komplex képalkotási módszert sajátítanak el a diákok. Mindezt öt tevékenység halmazra osztva:
Bemutatkozás: itt történik az első találkozás a diákokkal, ismerkedés, csapatösszerázó gyakorlatok az éves műhelymunka, mentorok ismertetése, a diákok eddigi ismeretének felmérése az év folyamán (alább felsorolt) sorra kerülő témák kapcsán. A technikai eszközök ismertetése, azok biztonságos használata, munka és egészségvédelem.
Narratíva: az első lépésként a történet mesélést, a történések értelemmel való felruházását, az időben való strukturáltságát boncoljuk.
Fény: címszó alatt a vizualitás alapját járjuk körbe, azok fizikai és művészeti vonatkozásában, sor kerül gyakorlati tevékenységre is mint pl. fotogram készítésre, analóg és digitális fotózásra, képfeldolgozásra.
Tér-forma: a diákok megtapasztalhatják a síkból a térbeli megjelenítésbe való átlépés gyakorlatát, makettek készítését a formák és karakterek szerkesztését, kivitelezését esetenként a 3D nyomtatóval való előállítását.
Képalkotás: az eddigiek tükrében önálló produktumok létrehozása, animációk, fotók, fotogramok, videó munkák stb. készítése, valamint az utómunkák gyakorlása mint a hang, arculat, katalógus stb.
A tevékenységek túlnyomó többségét a kooperatív együttműködés, kiscsoportokban való munka és a mentorral való párbeszéd élménye fogja jellemezni. Az októbertől – júniusig heti egy-két alkalommal tartott két órás tanítás-tanulás társas közegen kívül a diákok egyéni gyakorlatokat, és konzultációkat tartanak a szakemberekkel.


Ördög-Gyárfás Ágota (1984) vizuális művész, animációs szakember, 2008-ban diplomázott a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem reklámgrafika/vizuális kommunikáció szakán. Munkái, animációi csoportos kiállításokon, filmfesztiválokon szerepeltek, és a program keretén belül is az animációs filmkészítés nélkülözhetetlen lépcsőfokait járja körül a diákokkal az igényes alkotások megszületése érdekében.

Wanek-Szabó Rákhel (1992) építőművész, a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Építészet tanszékén (2019) végzett. Feladata a keatív téralkotás, tervezésmódszertan bemutatása, makettezés, világítástechnika, lézervágás és digitális látványterv készítése, hogy az animáció készítés során a díszlettervezést, annak teljes komplexitásában átláthassák a diákok.

Koter Vilmos (1982) vizuális művész, 3D és reklámszakember, 2004-ben végzett grafika szakon a Kolozsvári Művészeti és Design Egyetemen. Ellátandó tevékenységei: a 3D modellezés és nyomtatás ismertetése, a nyomtatási folyamat követése.

Kispál Ágnes-Evelin (1980) és Kispál Attila (1977) média művészek és művészetpedagógusok, a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem, Intermédia tanszéken (2006; 2007) végzett. A Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér alapítói és munkatársai. Feladatuk új képalkotási módszerek ismertetése, bevezetés a fotó és mozgókép történetbe, fotogram készítésbe, fotóanimációk készítése, digitális fényképezőgép használata, egyéb technikai eszközök használata, alapszintű számítógépes képfeldolgozás a teljes program létrejöttének sikeres lezajlása érdekében.

Buzási Gyopár-Orsolya, animációs rendező, tanulmányait rendezőként végezte alap- és mesterszakon a kolozsvári Sapientia EMTE Filmművészet, fotóművészet, média szakán. 2017-ben elnyerte a Filmgalopp fődíját, valamint az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál Számos filmes projektben dolgozott, emellett különböző filmes és animációs fesztiválok és workshopok résztvevője. A Magyar Mozgókép Díj 2021-es jelöltje Animációs film kategóriában. Tapasztalatait, munkásságát ismerteti a diákokkal.

Bartha József (1960) vizuális művész, kurátor, elismert díszlettervező, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem díszlettervező tanszékének oktatója,  aki díszlettervezői munkásságát és tapasztalatait adja át a résztvevőknek.

Patrovits Tamás (1968) Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivál alapítója, animációs filmrendező, grafikusművész, művésztanár munkásságáról, tapasztalatairól és az animációs trükkasztal ismertetését mutatja be.

Megnyitó:
2021 Szept 06, 19:00
Látogatható:
2021 Szept 07 2021 Okt 03
Nyitvatartás:
11:00–19:00, hétfőn és ünnepnapokon zárva

A Fotografikus_01 című kiállításra a felkérés Mihai Iepure-Górski és Răzvan Anton művészektől érkezett, akik dicséretes módon fáradoznak azért, hogy az Ecsetgyár független és profi kortárs művészeti intézménnyé válhasson. Ők ismert romániai művészeket és fiatalabb kortársaikat kérték fel arra, hogy a Befejezett jövő / Future Perfect gyűjtőfogalma értelmében egy kiállítás keretében problematizálják a generációs viszonyokat, illetve a romániai független művészeti közeg kihívásait. Az én ajánlatom minderre egy fényképészeti kiállítás volt, és négy olyan fiatal művészt hívtam meg, akik ezzel a médiummal dolgoznak; ők: Mălina Moncea, Alexandra Mereuți, Norbert Costin és Sarah Muscalu.

A Fotografikus_01 kiállítás koncepcióját Rosalind Krauss műkritikus nyolcvanas évek elején az October folyóiratban megjelent szövegei ihlették. Ő a fotográfiai médium identitásának elemzésekor a fényképészetet és annak diszkurzív tereit sokkal inkább elméleti, mintsem esztétikai tárgyként kezeli. Ebből a meggondolásból kiindulva a kiállítás olyan témák köré szerveződik, mint a reprezentáció, a fényképészet és egyéb médiumok közötti fluid határok és nem utolsósorban az emlékezet. A kiállított művészi projektek a fotográfiát dokumentarista módon vagy multimediális assemblage-okban használják, esetleg fényképészeti elveket hasznosítanak más médiumokban, mint például rajzban vagy festészetben.

Alexandra Mereuți Tükörképe valaminek, amit nem láthatsz című projektje valamely hely emlékezetét, lenyomatait és identitását problematizálja a művész aktuális helyzetének viszonylatában, egy olyan valaki személyében, aki jelenleg „két hely között” van. Egy franciaországi város fényképes archívumának tanulmányozásából kiindulva a művész fotogramokon keresztül haladva bontakoztatja ki a térben a képek filmes olvasatát; a képértelmezés kulcsát a képekhez rendelt feliratként működő szöveg adja. A francia archívum személytelen fotói egy családi archívum képeivel lépnek párbeszédbe, amelyben a képeken szereplő összes személyt törli. A munka konceptuális keretezése és zord szigora a művész jelenlegi törékenységéről és bizonytalan helyzetéről tanúskodik.

Sarah Muscalu a kortárs művészet mediális helyzetét két médium, a festészet és a fényképészet interferenciájában tárgyalja. Gyár: egy jelentés a történelemrő című munkája egy két részre tagolt posztszocialista indusztriális teret jelenít meg: a tér egyik része jelenlegi állapotában van megfestve, a másik részét egy kivetített fotónak köszönhetően úgy látjuk, ahogy az a múltban kinézett. Az elenyésző múltat szimbolizáló, vizuálisan szegényes videó a tartósabb festménnyel együtt olyan összképet alkot, amelynek részei különböző idősíkokban léteznek együtt.

Mălina Moncea fényképsorozata a kortárs dokumentarista irányzatokhoz sorolható. Bár a közelmúlt kommunista történelmének helyszíneit és helyzeteit jeleníti meg, a művész éjszaka, kontextusuktól megfosztva kapja ezeket lencsevégre, így a tárgyias leképezéssel szemben a formai kifejezőerő kap főszerepet. Az éjszakai háttérnek köszönhetően a formák, illetve a chiaroscurót alkalmazó festményekhez hasonlóan a fény-árnyék kontrasztjai kerülnek előtérbe.

Norbert Costin Shadow of an Invisible Horse, 2010, cardboard aged under a mid-century Parisian needlepoint work, variations of gradient dependent on the colour of the threads, (vanishing work) című munkája konceptuális mű, amelynek megszületése, létezése és esetleges eltűnése a fénynek köszönhető. A fény gobelinre gyakorolt romboló hatása a mögötte lévő kartonon nyomokat hagy, amelyen ezáltal megmarad az ábrázolt kép. A cím egy metaforikus árnyékra utal, ugyanis a fény itt nem a látást, esetleg a fotózást teszi lehetővé, hanem egy tárgy öregedését okozza. Ezt a szofisztikált munkát két fénykép kíséri, amelyekben a fény alapvető szerepet játszik a sajátosan költői, immerzív atmoszféra megteremtésében.

A kiállítás előkészületei során a meghívott művészek elköteleződésén gondolkodtam. Bár munkáik mélyebb rétegeiben politikai utalásokra is bukkanhatunk, azt gondolom, hogy ezek mégiscsak művészi médiumokat és nyelvezeteket vizsgáló művészeti kutatások. Ezek a kérdéskörök még kevéssé vannak jelen a romániai képzőművészetben, hozzájuk megfelelő elméleti és kritikai kontextus szükséges. Nagyon remélem, hogy a romániai művészeti infrastruktúra a jövőben úgy alakul, hogy a művészeknek valóságos esélyük lehessen projektjeik folytatására.

Matei Bejenaru, a kiállítás kurátora

Kivonat
Nem vagyunk annyira naivak, hogy azt higgyük: az új művészgenerációt anticipálni vagy felmérni tudnánk a régi, akadémizált – és ennek folytán halott – művészeti felfogás és nyelvezet eszközeivel.
Helyette egy harctér határait kívánjuk itt meghúzni, és egy elkövetkező forradalom (lehetetlen) kereteit meghatározni.
Mert bármilyen más törekvés csupán lezárná azt, ami el sem kezdődött, vagy megismételné azt, ami már eleve ismertünk.
A nagy művészek sohasem az érthető dolgok és emberek iránt érdeklődnek, hanem makacsul rámutatnak egy-egy égető kérdésre, még akkor is, ha ez a számukra a pusztulást jelenti.Olyan alkotók, mint Mureșan Ciprian, Savu Șerban, Bejenaru Matei, Pelmuș Manuel, Vătămanu Mona, valamint Tudor Florin, Monotremu (Borotea Laura és Boldiș Gabriel), Miklósi Dénes és Miklós Szilárd, Kispál Ágnes-Evelin és Kispál Attila az Ecsetgyár kurátorainak bátorítására egy-egy olyan lépésre kötelezik el magunkat, amely visszahelyezi őket a helyi közösségekkel és tétekkel való munka logikájába, a fiatal generáció művészeinek kiválasztása és ezek kiállításainak szervezése által.
Anton Răzvan és Iepure-Gorski Mihai

A kiállítás az Ecsetgyár Egyesület és MAGMA Kortárs Közeg Egyesület szervezésében jött létre.

A kiállítás a Living the Future – a művészeti alkotás támogatásának lehetőségei válságos időkben c. program része.
A program társtámogatója a Román Nemzeti Kulturális Alap. A program nem tükrözi szükségszerűen a Román Nemzeti Kulturális Alap hivatalos álláspontját. Az RNKA (AFCN) nem vállal felelősséget a projekt tartalmáért vagy a projekt eredményeinek felhasználásáért. Ezek kizárólag a kedvezményezettet terhelik.
A projekt Kolozsvár Helyi Tanácsának és Polgármesteri Hivatalának támogatásával jött létre. 

Időpont:
2020 Márc 31
Következik
A kiállítás Várnagy Tibor (Budapest, 1957) kamera nélkül készült fotóiból mutat be válogatást. Várnagy az „alternatív” törekvések képviselőjeként az utóbbi évtizedek magyarországi művészeti életének meghatározó szereplője. A nyolcvanas évek egyik legjelentősebb...