Kreatív műhely

 

MAGMA, a kreatív közeg

A MAGMA vitalitásának, lüktetésének alappillére, hogy folyamatosan lehetőséget kínál – az érdeklődő közönség számára – a kapcsolatteremtésre. A kapcsolatteremtést a kiállítások látogatása mellett a műhelymunkákban való részvétel jelenti, amelyek során egy fokozottan bensőséges kapcsolat alakulhat ki nemcsak a kiállított művek világával, hanem azokkal a technikákkal, kifejezési, médiahasználati módszerekkel, amelyekre az alkotásokkal való véletlenszerű vagy elsődleges találkozások aligha adnak lehetőséget.

A műhelyfoglalkozások egyaránt szólnak gyerekekhez, fiatalokhoz, felnőttekhez illetve a korcsoportoknak megfelelő módon valósulnak meg, sokszor felkérésre. A workshopok javarésze olyan foglalkozásokból áll – az óvodától a középiskoláig –, amelyek az adott kiállításhoz kapcsolódó interaktív tárlatvezetés mellett a látottakra, elhangzottakra épülő kreatív alkotómunkát helyezik előtérbe. Emellett gyakorta kerül sor olyan műhely- foglalkozásokra is, amelyek meghívott művészek irányításával a nagyközönség számára is nyitottak, így ezeken korhatár nélkül részt vehet mindenki, aki szívesen kipróbálná magát sajátos alkotási eljárásokban.

Ismeretközlő illetve beavató jellegük mellett a műhelyfoglalkozások közelebb viszik az érzékszervi tapasztalás, az élménynyújtás valamint a képességfejlesztés szintjén is a kortárs művészetet közönségéhez, és folyamatosan bővítik azok körét, akik kapcsolatba kerülnek, értői és élvezői lesznek a kortárs alkotásoknak.

Kivételesen gazdag kínálat jellemezte a MAGMA 2016-os évi workshop-palettáját.

FÁM Erika

 

Az ismétlés öröme

A műhelyfoglalkozásra a Manianimae c. kiállítás kapcsán került sor. Nemcsak hétköznapjaink, hanem a művészet attribútuma is az ismétlés. Szira Henrietta és Szíj Kamilla közös kiállítása a mániákról szólt, így jó alkalom volt újraértelmezni az ismétlés utáni vágyunkat, elkötelezettségünket, a refrének örömét, ragaszkodásunkat az ismerőshöz illetve az örök visszatérés megtartó erejét. A közös foglalkozás az ismételt motívumok, formák használatára alapozott és olyan egyéni rajzolt művek létrejöttét eredményezte, amelyek a sokszorosítás változatosságát helyezték előtérbe.

 

Bevezetés a kortárs művészetbe

A Bevezetés a kortárs művészetbe c. workshop keretei között a résztvevők megismerkedtek a kortárs művészet alapelveivel, többek közt a konceptualizmussal, a formalizmussal és a minimalizmussal. Az Eight Present Artists című csoportos kiállítás sajátos módon mutatta meg a kortárs művészet új kelet-európai, európai útjait, ugyanakkor visszautalt, a posztmodern eszköztárát használva, korábbi korszakalkotó művekre. A közös értelmezés és elemzés során a kiállított művek új tartalmakkal telítődtek, miközben a nyitott mű (Umberto Eco) létjogosultságát igazoltuk az interaktív foglalkozás alatt.

 

VIDEÓMŰVÉSZET – elméletben és gyakorlatban

A VIDEÓMŰVÉSZET – elméletben és gyakorlatban c. műhely során a résztvevők a videoművészet műfajával ismerkedtek. A workshop a Simultan Retrospekcio / 2005-2015 c. kiállítás anyagából indult ki, amely betekintést kínált a Simultan videó és új média művészeti fesztivál 11 évnyi archívumába. A jelenlévők kipróbálták magukat a műelemzés (esszé, kritika) területén, illetve a kiállítótér sajátos közegében videó-műveket hoztak létre okostelefon és videokamera segítségével.

 

Munka a kortárs művészetben

A műhely keretében a résztvevők olyan kortárs vizuális alkotásokkal találkoztak, amelyek témája a munka. A Workers Day csoportos kiállítás provokatív erejű installációkat, az intermedialitás és a multimedialitás jegyében létrehozott műveket mutatott be, ennek köszönhetően lehetőség nyílt a munka szociológiai, pszichológiai, történelmi, antropológiai átvilágítására, illetve sajátos kortörténeti képek, gondolatok boncolgatására, a történelem jelentős mérföldköveinél elidőzve. Érintettük a munkaerkölcs problémáját, a munka társadalmi és gazdasági szerepét, beszéltünk az ergonómiáról, ergoterápiáról, és nyomába eredtünk a munka képzőművészeti illetve irodalmi (verbális és vizuális) ábrázolásának is, különböző korok és politikai eszmék összefüggésrendszerében. A műhelymunka keretében Iulia Toma Alvásom a szünetem (2014) c. művének technikájával, varrással/hímzéssel ismerkedtek a diákok, és végeredményként egy csoportos alkotást hoztak létre.

 

Fényfestő műhely

Váncsa Domokos Írországban élő és alkotó, sepsiszentgyörgyi származású média- művész Fényfestő műhelyében a kísérleti fotográfia módszereivel ismertette meg az érdeklődőket. Egy fényképezőgép és egy elemlámpa elégséges ahhoz, hogy elkezdődhessen a fényfestés. A fényképezőgép ilyenkor nem egy pillanat alatt készíti el a felvételt, hanem az általunk beállított másodpercek, percek alatt. A műhelyfoglalkozáson e fotográfiai eljárás rövid ismertetése után a műhelyvezető által készített fényfestő szerkezeteket próbálták ki a résztvevők. Távozáskor mindenki kézbe kapta saját fénnyel festett fotójának nyomtatott változatát.

 

Modern és kortárs

Modern és kortárs c. workshop keretében a résztvevők megismerkedtek Constantin Brâncuși munkásságával, a modernizmussal, a 20. század elején termékeny és nagyhatású párizsi művészvi- lágba kaptak betekintést. A The Sons and Daughters of Brâncuși. A Family Saga. (Brâncuși Fiai és Lányai. Egy Családi Intrika) c. kiállítás során a Brâncuși által képviselt egyetemes művészi értékekre hívták fel kortárs alkotók a figyelmet, illetve a kiállítás diskurzusának egyik alappillére a félreértett vagy félreértelmezett Brâncuși volt. Az interaktív tárlatvezetést követően, a műhelyfoglalkozás keretei közt a résztvevők a modern művészet formavilágával ismerkedtek, a brâncuși-i egyszerűség varázslatos erejét tapasztalhatták meg az alkotásban, olyan kísérleti műveket hozva létre, amelyek modern, Brâncuși-motívumokat tartalmaznak.

 

Szerkesztő és könyvkötő műhely

A Design Hét keretén belül a Magma rendhagyó műhelyfoglalkozást tartott kreatív fiataloknak illetve felnőtteknek, amelynek keretében a résztvevők megismerkedtek a könyvkötészet és szerkesztés művészetével. A Szerkesztő és könyvkötő műhely – amely a 2012-2015 legszebb könyvei című kiállításhoz kapcsolódott – egyéni vizuális gyakorlatokra helyezte a hangsúlyt, amelyen a résztvevők fekete-fehér fénymásolóval sokszorosították saját rajzaikat, képeiket, szövegeiket és tárgyaikat, legyen az helyben készült vagy már meglévő, otthonról hozott. Ezeket a műhelyvezetők segítségével egyéni vagy közös kiadványokba szerkesztették és kötötték a résztvevők. A műhelymunkát Adorjáni Márta és Răzvan Anton képzőművészek vezették.

 

A fotográfia, mint fényírás

A fotográfia, mint fényírás c. műhely keretében a résztvevők Szőke Erika szlovákiai képzőművész, fotóművész Terítsd ki a lepedőt! című egyéni kiállításának alkotásaival találkoztak, valamint betekintést nyertek a fotográfiával kapcsolatos elméleti megközelítések világába. Interaktív tárlatvezetés után, a műhelyfoglalkozás keretei közt a résztvevők kipróbálták a fény- és hőírás/-rajzolás alkotói folyamatait.

 

A fény kettős természete

A sepsiszentgyörgyi Kép éve rendezvénysorozat keretében, A fény kettős természete címmel Fám Erika film- és médiakutató tartott évzáró műhelymunkát. A mozgáskép fényfüggő, fényhasználó módozataival elméleti szinten, számos példa megvilágításában kerülhettek közelebb a résztvevők. Az óvodások és kisiskolások árnyjátékokban vettek részt, a gimnazisták és a középiskolások fény-árnyék fotókat készítettek, illetve fény tematikájú állóképeket vagy mozgókép-alkotásokat hoztak létre.