Atelier de creație

 

MAGMA, mediul creativ

Piatra de temelie a vitalității și pulsației Spațiului MAGMA este faptul că oferă în mod continuu posibilități de conectare pentru publicul interesat. Conectarea înseamnă, pe lângă vizitarea expozițiilor, participarea la activitățile de atelier în cadrul cărora se formează o legătură mai profundă, nu numai cu universul operelor expuse, dar și cu tehnicile, mijloacele de exprimare, modurile de utilizare a mediilor, care ar rămâne prea puțin deslușite la o întâlnire primară sau aleatorie cu operele.

Atelierele se adresează atât copiilor, tinerilor, cât și adulților și, respectiv, se organizează în mod adecvat diferitelor grupe de vârstă, adesea la cerere. Majoritatea workshopurilor – de la grădiniță până la liceu – plasează în prim-plan activitatea creativă bazată pe vizitarea interactivă ghidată a câte unei expoziții, pe cele văzute și auzite cu această ocazie. În afară de acestea, au loc adesea activități de atelier conduse de artiști invitați, deschise publicului larg, la care poate participa oricine, fără limită de vârstă, dacă dorește să încerce procedeele de creație specifice.

Pe lângă caracterul lor de transmitere a cunoștințelor și de inițiere, activitățile de atelier apropie de public arta contemporană și la nivelul experienței senzoriale, al trăirii, precum și al dezvoltării abilităților, lărgind continuu cercul celor care intră în contact cu operele de artă contemporane, care le înțeleg și le apreciază.

Paleta de workshopuri al Spațiului MAGMA din anul 2016 a fost una excepțional de bogată.

Erika FÁM

 

Bucuria repetiţiei

Atelierul de creație intitulat Bucuria repetiției a avut loc cu ocazia expoziției Manianimae. Repetiția nu este doar un atribut al vieții cotidiene, dar și al artei. Expoziția comună a lui Henrietta Szira și Kamilla Szíj are ca temă maniile, astfel a reprezentat o bună ocazie pentru a reinterpreta nostalgia noastră după repetiție, bucuria refrenelor, devotamentul față de cunoscuți și forța eternei reîntoarceri. Activitatea comună s-a bazat pe folosirea repetitivă a motivelor și formelor și a avut ca finalitate lucrări desenate care au evidențiat varietatea multiplicării.

 

Introducere în arta contemporană

În cadrul workshopului intitulat Introducere în arta contemporană, participanții au putut să cunoască principiile de bază ale artei contemporane, între altele conceptualismul, formalismul, minimalismul. Expoziția de grup Eight Present Artists a arătat într-un mod specific noile direcții europene, est-europene ale artei contemporane, totodată, făcând aluzie, prin mijloace postmoderniste, la opere mai vechi deschizătoare de epocă. În cursul interpretării și analizei comune, operele expuse au căpătat noi conținuturi, demonstrând în cadrul atelierului interactiv legitimitatea operei deschise (Umberto Eco). În cadrul atelierului organizat după vizitarea ghidată a expoziției, participanții au realizat reproduceri repictate, reinterpretate prin metoda de acoperire/ evidențiere a artistei Christina Hartl-Prager.

 

ARTA VIDEO – în teorie şi practică

Atelierul ARTA VIDEO – în teorie și practică a oferit participanților ocazia de a cunoaște această ramură a artei. Workshopul pornește de la materialul expoziției Simultan – Retrospekcio / 2005-2015, care este o introducere în arhiva video adunată în 11 ani a Festivalului Simultan. Cei prezenți au putut să experimenteze în domeniul analizei operelor (eseu, critică) și să creeze opere video în mediul specific al spațiului expozițional utilizând smartfone-ul și camera video.

 

Munca în arta contemporană

La atelierul intitulat Munca în arta contemporană participanții au avut ocazia să cunoască creații vizuale contemporane ale căror temă este munca. Expoziția de grup Workers Day a prezentat instalații, opere create sub semnul intermedialității și multimedialității cu o forță provocatoare, devenind astfel un punct de plecare pentru o radiografie sociologică, psihologică, istorică și antropologică a muncii, precum și pentru disecarea unor momente și idei istorice, poposind la reperele semnificative ale istoriei. Am atins probleme ca etica muncii, rolul social și economic al muncii, am vorbit despre ergonomie și ergoterapie, am urmărit reprezentarea muncii în artele vizuale și literatură, în contextul diferitelor epoci și idei politice. În cadrul atelierului de creație, elevii au fost inițiați în tehnica operei Iuliei Toma intitulată Somnul este pauza mea (2014), cusutul/brodatul, realizând în final o creație comună.

 

Pictură cu lumini

Artistul media Domokos Váncsa, originar din Sfântu Gheorghe și stabilit în Irlanda, în cadrul atelierului său de Pictură cu lumini le-a prezentat celor interesați tehnicile fotografiei experimentale. Sunt de ajuns o cameră foto și o lanternă și poate începe pictura cu lumini. La această tehnică, aparatul nu realizează imaginea în mod instantaneu, ci în secundele, minutele setate de noi. După o scurtă prezentare a acestei tehnici fotografice, participanții au putut încerca ei înșiși mecanismul de pictură cu lumini construit de către artist. Fiecare a primit la plecare varianta imprimată a fotografiei pe care a pictat-o cu lumina.

 

Modern și contemporan

La workshopul intitulat Modern și contemporan, participanții au avut ocazia să facă cunoștință cu opera lui Constantin Brâncuși, cu modernismul, cu viața artistică pariziană de la începutul secolului XX, atât de fertilă și influentă. În cadrul expoziției intitulate The Sons and Daughters of Brâncuși. A Family Saga (Fiii și fiicele lui Brâncuși. O intrigă de familie) o serie de artiști contemporani au atras atenția asupra valorii artistice universale reprezentată de Brâncuși și, respectiv, o parte esențială a discursului expoziției l-a reprezentat Brâncuși, cel înțeles sau interpretat greșit. După vizitarea ghidată a expoziției, în cadrul atelierului, participanții au făcut cunoștință cu limbajul artei moderne, cu puterea magică a simplității brâncușiene în creație, realizând lucrări experimentale bazate pe motive moderne, brâncușiene.

 

Atelierul de legat și editat cărți

În cadrul Săptămânii de design, Magma a organizat un atelier special pentru tineri și adulți la care participanții au făcut cunoștință cu arta legării și editării cărților. Atelierul de legat și editat cărți – ocazionat de expoziția intitulată Cele Mai Frumoase Cărți 2012-2015 – a pus accentul pe practica vizuală individuală, participanții și-au multiplicat cu copiatorul alb-negru desenele, tablourile, obiectele sau textele create pe loc sau aduse de acasă. Acestea au fost redactate și legate în formă de publicație individuală sau de grup cu ajutorul conducătorilor atelierului, artiștii plastici Márta Adorjáni și Răzvan Anton.

 

Fotografia, scrisul cu lumină

În cadrul atelierului Fotografia, scrisul cu lumină, participanții s-au întâlnit cu operele artistei din Slovacia Erika Szőke din expoziția ei individuală intitulată Întinde cearșaful!, dar au fost introduși și în lumea abordărilor teoretice ale fotografiei. Vizitarea ghidată a fost urmată de activități de atelier, ocazie cu care participanții au putut să încerce procesul de creație al scrisului/desenatului cu lumină și căldură.

 

Natura duală a luminii

În cadrul seriei de evenimente de la Sfântu Gheorghe Anul imaginii, cercetătoarea de film și media Erika Fám a condus atelierul de închidere de an intitulat Natura duală a luminii. Participanții au fost inițiați la nivel teoretic și prin numeroase exemple în modalitățile imaginii în mișcare dependente de lumină, utilizând lumina. Copiii de grădiniță și din clasele primare au participat la jocuri de umbre, cei de gimnaziu și liceenii au realizat fotografii de lumini și umbre, precum și imagini fotografice și cinematografice având ca temă lumina.