Libertatea trecutului
Selecție din colecția de fotografii Róbert Alföldi
Vernisaj:
2019 Oct 12, 19:00
Deschis între:
2019 Oct 13 2019 Nov 29
Program:
11:00–19:00, cu excepția zilei de luni și zilelor de sărbătoare

Artă fotografică neoavangardistă în Ungaria din anii 1960 până în prezent

Materialul expoziției a fost prezentat pentru prima dată în anul 2016 la Casa Mai Manó din Budapesta cu titlul „Libertatea trecutului”, curatorul acesteia fiind Marianna Kolozsváry, istoric de artă.

Excepționala colecție a lui Róbert Alföldi conține opere reprezentative ale celor mai importanți artiști avangardiști ai epocii din Ungaria și din străinătate, un material deosebit, și la scară internațională.

O descriere minimală a colecției ar putea începe cu faptul că umple un gol. Nu există în prezent nicio instituție în Ungaria care ar deține o colecție atât de vastă (peste 500 de opere), atât de sistematică și, totodată, realizată cu simțul valorii din fotografia maghiară neoavangardistă și, respectiv, din lucrările fotografice ale artiștilor plastici. O altă caracteristică importantă a colecției este că a căutat și a găsit multe  fotografii latente, neștiute, salvându-le de la pieire.

„Fotografiile adunate de Róbert Alföldi sunt și o dovadă a concordanței permanente a artei fotografice maghiare cu tendințele epocii la nivel internațional. Aceste paralelisme sunt ilustrate de alăturarea la operele marilor avangardiști maghiari a creațiilor unor artiști fotografi renumiți din străinătate, precum Thomas Ruff, Rudolf Schwarzkogler, Joel-Peter Witkin, Günter Brus, Jürgen Klauke.
Avem de a face cu opere de artă, realizate întâmplător prin mijloace și proceduri fotografice, cu un scop artistic, au în comun atitudinea critică față de artă/fotografie și dorința de a experimenta noi elemente de limbaj fotografic, ceea ce a devenit tot mai important în acești ani, nu numai în Ungaria: se poate observa o adevărată sincronicitate cu direcțiile determinante din „marile centre artistice”. Putem privi în trecut prin creațiile mai multor generații și să ne dăm seama că, de-o parte și de alta a cortinei de fier, întreaga lume pășea pe aceeași cale anevoioasă, uneori chiar înfricoșătoare, a definirii sau a cunoașterii de sine.
Cele aproape 150 de lucrări din cadrul expoziției prezintă operele reprezentative ale fotografiei neoavangardiste grupate în jurul a trei cuvinte-cheie: corporalitate, căutarea identității și ascundere.”

Marianna Kolozsváry, istoric de artă, curator

„Nu există așteptări, nu există trenduri mondiale, nu există aliniere, conformare, există doar libertatea. Infinitul libertății de creație. Mă șochează cât de tangibilă este în operele epocii această atitudine artistică și umană, pe care eu aș dori foarte mult să o ating, dar nu prea reușesc. Chiar nu există altceva, decât artistul și ceea ce creează, ceea ce găsește, și nu îi este teamă să coboare tot mai adânc în el însuși, și nu îi e teamă să se confrunte cu ceea ce găsește, adică să se confrunte cu el însuși. Fotografia, ca oglindă, ne-a pus în fața sinelui de atunci o oglindă și ne pune în față și astăzi o oglindă, sinelui de acum. Se poate. Să explorăm atât de liber lumea, pe noi înșine în ea, și da, putem să ne confruntăm cu noi înșine și să ne asumăm atât de liberi.
De aceea, această colecție este atât de aproape de mine.
Pentru că arată calea. Pentru că arată calea!”

Róbert Alföldi

Evenimentul se desfășoară în cadrul Festivalului de Artă Fotografică din Ținutul Secuiesc VISOR, organizat la Sfântu Gheorghe, județul Covasna.